Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde

A befizetések rendje

a) A befizetés időpontjának pontos dátumát (havonta egy nap) az óvodában jól látható helyre, legkésőbb három nappal korábban, az erre rendszeresített hirdetőn függesztjük ki. Befizetésre ezen a napon van lehetőség. Kérjük önöket a befizetési időpont betartására!

b) A havi térítési díj összege a hivatalos munkanapok száma alapján kerül megállapításra.

c) A befizetés készpénzes fizetéssel teljesíthető.

d) Befizetésre a jelzett napon 6.30 – 16.30 óra között van lehetőség.

e) Előre fizetéssel, a túlfizetés összege a következő havi térítési díjból kerül levonásra.

Étkezési igény be- és kijelentése

A szülő kötelessége, és érdeke, hogy gyermeke hiányzását jelezze az óvoda konyháján, telefonon, vagy személyesen. Az étkezés lemondását az hiányzást megelőző napon van lehetőség legkésőbb 11 óráig.
Amennyiben a lemondás nem történik meg, a távollét idejére vagy a lemondást késedelmesen teljesíti, úgy a le nem mondott étkezés(ek) nyersanyagnorma + ÁFA áron kiszámlázásra kerülnek az igénybe vevő felé, amelynek összegét a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles megfizetni.

Ékezési térítési díj – kedvezmény igénybevételének szabályai

Térítésmentes óvodai étkezés vehető igénybe a gyermek után, ha

  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
  • olyan családban élő gyermek, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek
  • tartósan beteg vagy fogyatékos
  • három vagy több gyermekes családban él
  • szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér 130%-át (2021-ben nettó 144.715.-Ft/fő)
  • nevelésbe vett gyermek

Gyermekétkeztetés térítési díja: Ft/adag/nap

Óvoda: 580 Ft.
Bölcsőde: 580 Ft

 

 

Intézmény adatai

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde

Cím: 8440 Herend, Fasor u. 2/a-4/a
Intézményvezető: +36-88/780-050
E-mail: intezmenyvezeto@herendovi.hu
Titkárság: +36-88/785-827
E-mail:  ovodatitkar@herendovi.hu 

Étkezés ki -és bejelentése:

Telefon: +36-88/782-696
Mobil: +36-70/334-6420