Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde

Bölcsőde bemutatkozás

A Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde közös igazgatású köznevelési intézmény. Az intézményben nyolc csoport működik. A 8 csoportból 6 csoportban óvodai nevelés, 2 csoportban bölcsődei gondozás folyik. Gyermekcsoportjainkban szakmailag jól képzett, lelkes szakemberek látják el a nevelőmunkát. 2 csoportban magyar nyelven, 4 csoportban magyar és német nyelven folyik a nevelés. A pedagógusok munkabeosztása heti váltásban történik. Vegyes csoportokban dolgozunk. Törekszünk arra, hogy a szülők az óvodával való ismerkedés során gyermekük számára a leginkább megfelelő óvodapedagógust és csoportot választhassák.

Derűs, szeretetteljes légkörben biztosítjuk a gyermek fő tevékenységi formáját: a játékot, mely az óvodás korú gyermek legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, így az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze. Fontosnak tartjuk, hogy a játék gazdagítsa személyiségét, erősítse bennük az összetartozás élményét.

Óvodánk sajátos arculatát meghatározza a hagyományok ápolása. Nevelésünk célja a magyar néphagyományok és a település hagyományainak megőrzése, óvása, erősítése, átörökítése, illetve a közösségi magatartásmód alapjainak lerakása. Célunk a magyar néphagyományok és a település hagyományainak megismertetése, a múlt értékeinek átörökítése a népi gyermekjátékokon keresztül.

A város őslakossága német nemzetiségű, ezért fontos feladatnak tekintjük a nemzetiségi nevelést,anyanyelvi kultúrájuk fejlesztését, identitástudatuk erősítését, hagyományaik ápolását a nemzetiségi játékokon keresztül. Német nemzetiségi nevelésünk célja az óvodai nevelés keretében a  önazonosság megőrzése, ápolása erősítése, átörökítése.

A gondozás és egészséges életmódra nevelés az óvodai nevelés egyik alapvető tevékenysége, a kisgyermek olyan szükségletét igyekszik kielégíteni, mely elősegíti növekedését, fejlődését, hozzájárul egészségének megőrzéséhez, jó közérzetéhez, egészséges életmódjának kialakításához, vagyis az egész személyiség alakulásához.

© 2021 Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde. Minden jog fenntartva. Készítette a Skindrome studio a JoomShaper Helix 3 keretrendszer felhasználásával.