Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde

Iskola - óvoda kapcsolata

Iskola- óvoda kapcsolata

A Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és a Herendi Hétszínvilág Óvoda
és Bölcsőde nagyon hosszú idő óta jó kapcsolatot ápol egymással. Mindkét intézményben
fontos dolognak tartjuk, hogy az óvoda- iskola átmenet a gyerekek számára minél zökkenő
mentesebben történjen.
Az első osztályba készülő gyerekek szüleit az iskola vezetése és a leendő első osztályt tanító
nevelők november hónapban tájékoztatják. Ennek az összevont szülői értekezletnek a témája
az iskolaérettség, illetve tanítási,- tanulási, - fejlesztési módszerek. Kötetlen beszélgetés
formájában a szülők feltehetik az őket leginkább foglalkoztató kérdéseket.
Az iskolában január hónapban az óvó nénik tanórai keretek között megnézik az első
osztályosokat. Örömmel tapasztalják volt óvódásaik fejlődését. A tanító nénikkel a tanórákat
megbeszélik. Ezek a percek lehetőséget adnak arra, hogy egy kötetlen beszélgetésben
kicseréljék a gyerekekkel kapcsolatos tapasztalataikat. Ezzel egymás munkáját is nagyban
segítik. Néhány probléma megoldásában ezek után látványos eredményt lehet elérni.
Az intézmény zeneiskolás növendékei fellépnek az óvoda karácsonyi műsorán.
Tavasszal, február és március hónapban Ovi-Suli keretében látja az iskola vendégül a leendő
első osztályos gyerekeket és szüleiket. Itt forgószínpad szerűen, kézműves és sport-
foglalkozásokon vehetnek részt. Egy nagyon jó hangulatú délutánt töltenek el reményeink
szerint a gyerekek leendő intézményükben.
Hagyományápolás terén is több közös programja van a két intézménynek. Gergely- járáshoz
kapcsolódóan a negyedik évfolyamosok tesznek látogatást az óvodában, hívogatva a leendő
elsősöket.
Több éves hagyománya van annak a látogatásnak, amikor az iskola vezetője és a majdani
elsős tanító nénik az óvodában tesznek látogatást. Itt az ovisok a saját csoportjuk
foglalkozásának keretén belül mutatkoznak be. Verset mondanak, énekelnek magyarul,
németül, körjátékot játszanak.
Horváthné Páter Beatrix
intézményvezető
 

 

Intézmény adatai

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde

Cím: 8440 Herend, Fasor u. 2/a-4/a
Intézményvezető: +36-88/780-050
E-mail: intezmenyvezeto@herendovi.hu
Titkárság: +36-88/785-827
E-mail:  ovodatitkar@herendovi.hu 

Étkezés ki -és bejelentése:

Telefon: +36-88/782-696
Mobil: +36-70/334-6420